MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHÀO CỜ TẠI LỚP HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

Một số hình ảnh:

Học sinh chào cờ tại lớp học

Học sinh chào cờ tại lớp học

Bài viết liên quan