Kế hoạch chăm sóc, tỉa cành, thay thế, trồng cây xanh trong nhà trường

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 và nội dung xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” hàng năm của nhà trường, trường TH Phan Chu Trinh, xây dựng kế hoạch chăm sóc, tỉa cành, thay thế, trồng cây trong khuôn viên nhà trường, cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tổ chức chăm sóc, tỉa cành, thay thế, trồng cây nhằm chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2020) và hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác" kết hợp ngày môi trường thế giới 5/6 năm 2020.

- Tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, thực sự tạo ra môi trường họctập, sinh hoạt vui chơi, an toàn, hấp dẫn đối với học sinh.

II. Nội dung thực hiện:

1. Tổ chức tuyên truyền trong trường học về ý nghĩa xây dựng và giữ gìn trường học xanh -sạch - đẹp - an toàn.

2. Đối với những cây hiện hữu, không gây mất an toàn trường học: Tỉa cành, tạo dáng, tưới nước, bón phân, vệ sinh, xây bồn xung quanh,.....

3. Đối với những cây hiện hữu gây mất an toàn trường học:

3.1. Thực trạng: Khu vực trước sân trường có tổng số 17 cây Xà cừ và 04 cây Bàng, 02 cây liễu, 01 cây hoa Ngọc Lan; Khu vực sau dày phòng Hiệu bộ 02 cây Bàng và 02 Xà cừ; trong đó: có 02 cây Xà cừ đã thối rễ, cành tán rộng tỏa trên tường rào và máng nước phòng nhà Hiệu bộ; 01 cây Xà cừ rễ ăn sâu đục vỡ đường cống nước công cộng chạy qua sân trường; 01 cây bị sâu đục thân chết (khô lá) nằm sát cầu thang HS lên tầng 2 phòng học.

3.2. Hướng xử lí: Thay thế 03 cây Xà cừ này bằng các cây phượng vĩ, có giá trị và ý nghĩa, tạo cảnh quan, môi trường sinh thái và phù hợp với với trường Tiểu học như nhóm cây cảnh, hoa.

III. Thời gian thực hiện: từ đầu tháng 06 năm 2019 và xuyên suốt trong những năm tiếp theo.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Thành lập Ban tổ chức

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Phi Hùng - Hiệu trưởng.

- Phó Trưởng ban:

+ Trưởng ban Đại diện CMHS.

+ Bà Bạch Thị Mận - Phó Hiệu trưởng.

+ Bà Đinh Thị Lệ Thủy - Phó Hiệu trưởng.

- Các thànhviên:

 + Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường.

 + Bí thư Đoàn TNCSHCM.

 + Tổ trưởng văn phòng.

 + Giáo viên chủ nhiệm các lớp.

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Ban Giám hiệu:

- Lên kế hoạch chi tiết.

- Liên hệ với các cơ quan, đơn vị, cá nhân, bộ phận liên quan phối hợp để chăm sóc, tỉa cành, thay thế, trồng cây.

- Kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể và cá nhân trong và ngoài nhà trường trong việc trồng cây.

2.2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tuyên truyền kế hoạch chăm sóc, thay thế, trồng cây cho học sinh nhà trường.

- Phân công các lớp chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

2.3. Công đoàn nhà trường

- Tuyên truyền kế hoạch chăm sóc, tỉa cành, thay thế, trồng cây cho cán bộ, giáo viên, nhân viêntrong nhà trường.

- Phát động đợt ủng hộ cây xanh, cây có hoa phù hợp trong Hội đồng sư phạm nhà trường, khuyến khích mọi người trồng cây và hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác" kết hợp ngày môi trường thế giới 5/6 hàng năm.

2.4. Giáo viên chủ nhiệm:

- Tuyên truyền kế hoạch chăm sóc, tỉa cành, thay thế, trồng cây cho các bậc phụ huynh, các em học sinh.

- Phối hợpvới Đoàn Thanh niên để cử học sinh của lớp tham gia và hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác" kết hợp ngày môi trường thế giới 5/6.

3. Kinh phí thực hiện:

- Huy động, kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường và hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác" kết hợp ngày môi trường thế giới 5/6.

- Trích từ các nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kế hoạch chăm sóc, tỉa cành, thay thế, trồng cây trong khuôn viên nhà trường và hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác" kết hợp ngày môi trường thế giới 5/6 hàng năm của trường TH Phan Chu Trinh, nhà trường đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ những nội dung nêu trên chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể để triển khai cụ thể các nội dung đã đề ra. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc cần báo cáo về lãnh đạo trường để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Các tổ chức trong nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

  Nguyễn Phi Hùng

Bài viết liên quan