HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC-NGƯỜI LAO ĐỘNG, NĂM HỌC 2020-2021

     Sáng, ngày 2/10/2020, trường TH Phan Chu Trinh tổ chức Hội nghị Viên chức - Người lao động, năm học 2020-2021. Hội nghị đã thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho năm học mới 2020-2021. Về tham dự hội nghị có quý vị đại biểu, Ban Giám Hiệu nhà trường và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Phan Chu Trinh tham dự đầy đủ.

     Một số hình ảnh của Hội nghị: 

Văn nghệ chào mừng hội nghị

Thầy Nguyễn Phi Hùng - Hiệu trưởng nhà trường khai mạc hội nghị và thông qua chương trình hội nghị 

Cô Đinh Thị Lệ Thủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 

và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho năm học mới 2020-2021

Cô Trần Thị Minh Thúy - Kế toán nhà trường thông qua báo cáo thu; chi 

Cô Ngọ Thị Hồng - Trưởng ban thanh tra nhân dân thông qua báo cáo thanh tra

Cô Nguyễn Thị Kim Hồng - Khối trưởng phát biểu tham luận 

Cô Bạch Thị Mận - Phó Hiệu trưởng nhà trường thông qua kết quả phong trào thi đua năm học 2019-2020 

và phát động phong trào thi đua năm học mới 2020-2021

Ông Lưu Văn Sanh - Bí thư Đảng ủy Phường Thắng Lợi phát biểu, chỉ đạo hội nghị

Danh hiệu tập thể HTXSNV UBND tỉnh Kon Tum tặng bằng khen

Tập thể CBQL được tặng bằng khen

Giáo viên được UBNB tỉnh tặng bằng khen

Giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

Giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến

Giáo viên được Liên đoàn lao động khen thưởng

Đại diện giáo viên ký cam kết thi đua, năm học 2020-2021

Đại diện nhà trường ký cam kết thi đua, năm học 2020-2021

Bài viết liên quan