15/11/17  Phổ biến pháp luật  386
Căn cứ công văn số 586/KH-PGD&ĐT ngày 09/11/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum V/v Triển khai Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 trong ngành Giáo dục và Đào tạo.
 15/11/17  Phổ biến pháp luật  282
Thực hiện Kế hoạch số 588/KH-PGD&ĐT ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Tp Kon Tum về Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum.
 15/11/17  Phổ biến pháp luật  2366
Căn cứ công văn số 576/KH-PGD&ĐT ngày 07/11/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum V/v Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 trong ngành Giáo dục thành phố KonTum.
 15/11/17  Phổ biến pháp luật  280
Căn cứ công văn số 578/PGDĐT - CM ngày 07/11/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum V/v Triển khai thực hiện Nghị đinh số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ ban hành quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường .
 25/10/17  Phổ biến pháp luật  261
Căn cứ công văn số 554/PGDĐT-CM ngày 25/10/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum V/v Triển khai công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh xây dựng kế Triển khai công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa ...
 24/10/17  Phổ biến pháp luật  268
Căn cứ Kế hoạch số 495/ PGD&ĐT-CM, ngày 09/10/2017 của PGD&ĐT TP Kon Tum V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế. Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường TH Phan Chu Trinh xây dựng Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018 như sau: