02/03/17  Lịch công tác  226
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phan Chu Trinh triển khai kế hoạch công tác tháng 3/2017 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:
 19/01/17  Lịch công tác  222
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phan Chu Trinh triển khai kế hoạch công tác tháng 01+ 02/2017 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:
 29/12/16  Lịch công tác  203
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phan Chu Trinh triển khai kế hoạch công tác tháng 12/2016 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:
 31/10/16  Lịch công tác  208
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phan Chu Trinh triển khai kế hoạch công tác tháng 11/2016 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:
 06/10/16  Lịch công tác  207
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phan Chu Trinh triển khai kế hoạch công tác tháng 10/2016 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau: