02/01/18  Kế hoạch công tác  204
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2017 & triển khai kế hoạch công tác tháng 1 năm 2018.
 12/12/17  Kế hoạch công tác  216
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh báo cáo kết quả công tác tháng 11 năm 2017 & triển khai kế hoạch công tác tháng 12 năm 2017.
 07/11/17  Phân công chuyên môn  228
Phân công chuyên môn năm học 2017 - 2018
 07/11/17  Kế hoạch công tác  217
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh báo cáo kết quả công tác tháng 10 năm 2017 & triển khai kế hoạch công tác tháng 11 năm 2017.
 11/04/17  Kế hoạch công tác  204
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phan Chu Trinh triển khai kế hoạch công tác tháng 4/2017 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau: