15/02/19  Hoạt động thư viện  1001
Căn cứ công văn số 80/KH-PGD&ĐT ngày 13/02/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại đơn vị như sau:
 02/10/17  Hoạt động thư viện  294
Thực hiện công văn số 451/ PGD&ĐT-PCGD-XMC ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Tp Kon Tum về việc Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. Sáng, ngày 02 tháng 10 năm 2017 trường Tiểu học Phan Chu Trinh tổ chức lễ phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề ...
 21/04/17  Hoạt động thư viện  697
Nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc”. Vì sách là bạn của tuổi già đồng thời là thầy của tuổi trẻ.Và nhằm khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB,GV,CNV và học sinh toàn trường. Góp phần nâng cao ...