10/02/17  Giới thiệu  340
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh nằm ở trung tâm khu vực Thành phố Kon Tum thuộc Phường Thắng Lợi. Trường tiểu học Phan Chu được thành lập vào ngày 19 tháng 11 năm 1990.
 16/10/14  Giới thiệu  267
Phan Chu Trinh sinh ngày 9/9/1872 tại làng Tây Lộc, xã Tam Phước nay là xã Tam Lộc, Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam mất ngày 24/03/1926 tự là Tử Cán, hiệu Tây Hồ, biệt hiệu Hy Mã.