LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2016 - 2017

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày

kiểm tra

Buổi

Môn/Lớp

Thời gian

bắt đầu

làm bài

Ghi chú

20/12/2016

(Thứ ba)

Sáng

Tiếng Việt: Đọc thành tiếng lớp 1, 2, 3, 4, 5

Từ 7h15’

Tiết 1,2

Chiều

Tiếng Việt: Đọc thành tiếng lớp 1, 2, 3, 4, 5 (tt)

Từ 14h05’

Tiết 1

21/12/2016

(Thứ tư)

Sáng

Chính tả - Tập làm văn;

Đọc hiểu (lớp 1, 2, 3)

Từ 7h15’

Tiết 1,2,3

Chiều

Toán (lớp 4, 5)

Từ 14h05’

Tiết 1

22/12/2016

(Thứ năm)

Sáng

Chính tả - Tập làm văn;

Đọc hiểu (lớp 4, 5)

Từ 7h15’

Tiết 1,2,3

Chiều

Toán (lớp 1, 2, 3)

Từ 14h05’

Tiết 1

 

* Lưu ý:

          1/ Môn Khoa học (lớp 4, 5): Kiểm tra tuần 17 (14/12/2016; Chiều, tiết 1).

 

          2/ Môn Lịch sử + Địa lý (lớp 4, 5): Kiểm tra tuần 17 (15/12/2016; Chiều, tiết 1 ).

 

          3/ Môn Tiếng Anh, Tin học (lớp 3, 4, 5): Kiểm tra tuần 17 (từ 14/12 đến 16/12/2016) theo Thời khoá biểu của mỗi lớp.

 

          4/ Môn Chính tả và Tập làm văn (lớp 2, 3, 4, 5): Học sinh làm chung trong 1 tờ giấy kẻ ô li.       

                                                                          Kon Tum, ngày 12 tháng 12 năm 2016

                                                                        P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                             ĐẶNG THỊ XUÂN  

Bài viết liên quan