Kế hoạch tổ chức hội thi 4 môn truyền thống và điền kinh cấp trường, năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017; trường TH Phan Chu Trinh tổ chức Hội thi 4 môn truyền thống và điền kinh cấp trường năm học 2016-2017 với kế hoạch cụ thể như sau:
Tài liệu đính kèm: Tải về

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 08/KH-THPCT                                                                                                                       Kon Tum, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi 4 môn truyền thống và điền kinh

cấp trường, năm học 2016-2017

 
 

 

          Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017; trường TH Phan Chu Trinh tổ chức Hội thi 4 môn truyền thống và điền kinh cấp trường năm học 2016-2017 với kế hoạch cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

          1. Mục đích:

  - Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm (1944-2016) ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm (1989-2016)  ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

  - Duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh toàn trường để nâng cao thể lực và góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;

  - Phát hiện những năng khiếu và những tài năng thể thao trong học sinh toàn trường nhằm bồi dưỡng tham gia thi đấu ở các cấp. 

          2. Yêu cầu:

          - Hội thi phải được tổ chức trên tinh thần thể thao cao thượng theo phương châm “Trung thực - Đoàn kết - An toàn - Kỷ luật”; thu hút được sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ của đông đảo phụ huynh, học sinh.

II. Quy định các môn thi đấu:

          Các môn thi đấu tại Hội thi gồm: Cờ vua, Cờ tướng, Đá cầu. Điền kinh (Chạy 60m, bật xa tại chỗ và ném bóng xa 150gr); cụ thể:

          1. Môn Cờ vua: Cá nhân nam, cá nhân nữ.

          2. Môn Cờ tướng: Cá nhân nam, cá nhân nữ.

          3. Môn Đá cầu: Cá nhân nam, cá nhân nữ.

          4. Môn điền kinh:

          4.1. Chạy 60m: Cá nhân nam, cá nhân nữ.

          4.2. Bật xa tại chỗ: Cá nhân nam, cá nhân nữ.

          4.3. Ném bóng xa 150gr: Cá nhân nam, cá nhân nữ.

III. Đối tượng, điều kiện dự thi:

          1. Đối tượng dự thi:

          Học sinh khối lớp 4 và khối lớp 5 được GVCN tuyển chọn lập danh sách đăng ký dự thi. Học sinh các khối lớp 1, 2, 3 có thể đăng ký dự thi môn Cờ vua, Cờ tướng và Đá cầu nếu có năng khiếu.

          2. Điều kiện dự thi:

          - Học sinh có sức khoẻ tốt. Hiểu luật và Điều lệ thi đấu của môn dự thi.

          - Mỗi HS chỉ được đăng ký thi đấu 01 môn. VĐV phải mặc trang phục TDTT, mang giày bata trong quá trình tham gia thi đấu.

          3. Đăng ký dự thi:

          GVCN lớp nộp danh sách đăng ký thi đấu (theo mẫu) cho cô Nguyễn Tôn Thuý Vy - Trưởng ban văn thể chậm nhất ngày 20/12/2016.

IV. Thời gian tổ chức và địa điểm thi đấu:

          - Thời gian: Ngày 24/12/2016 (khai mạc lúc 7h15’).

          - Địa điểm thi đấu: Tại sân trường TH Phan Chu Trinh.

V. Cơ cấu giải thưởng:

          Ban tổ chức căn cứ vào thành tích thi đấu của VĐV để xếp hạng từ 1 đến 3 cho mỗi nội dung thi đấu của Nam, Nữ.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi 4 môn truyền thống và điền kinh cấp trường năm học 2016-2017. Yêu cầu GVCN các lớp phối hợp với phụ huynh triển khai tuyển chọn và có kế hoạch tổ chức cho VĐV tập luyện để tham gia thi đấu đạt kết quả cao; quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo trực tiếp cho hiệu trưởng để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:                                                                       

   - BGH nhà trường (để chỉ đạo);

   - Ban văn thể (thực hiện);

   - Website nhà trường (thông báo);

   - Mail CB,GV,NV (thực hiện);

   - Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thuận

 

Bài viết liên quan